montáž oken

Odborná montáž oken

Pro maximální spokojenost našich klientů, kromě výroby současně provádíme odbornou montáž oken, dveří, posuvných dveří, fasád a zimních zahrad.

Vysokou kvalitu montážních prací jsme schopni docílit díky preciznímu zpracování výrobků již ve výrobě. Velmi dobře víme, že i ty nejmenší nerovnosti při montáži mohou mít zásadní vliv na správnou funkčnost kování oken i dveří.

Součástí naší nabídky je:

  • montáž oken provedená vyškolenými pracovníky – osazení okna, jeho vyrovnání, zaizolování a instalace parotěsné a hydroizolační fólie,
  • montáž francouzských oken, dveří a posuvných dveří, která je prováděna za pomocí nivelačního přístroje, jehož použitím docílíme zcela přesného osazení na úroveň budoucí čisté podlahy,
  • parotěsná a hydroizolační páska splňující kritéria montážní spáry. U nás je toto řešení ve standardu – bez příplatků! Tyto fólie zlepšují tepelnou izolaci, zamezují kondenzaci vodních par v dutině mezi oknem a zdí a výrazně omezují výskyt plísní,
  • použití vysoceodolných tepelnoizolačních materiálů a nerezových kotevních prvků jako podklad pro umístění do správné polohy výrobků. Tyto materiály jsou uzpůsobeny pro prostředí stavby, například tím, že na ně lze natavit hydroizolační fólie proti zemní vlhkosti.

Chcete získat další informace o montážních pracech?
Kontaktujte nás – odpovíme na každou otázku!