K čemu slouží parotěsná a paropropustná páska?

Už jsem se setkal se stavebníky se čtyřicetiletou praxí, kteří byli přesvědčeni, že jsou tyto pásky kolem oken k ničemu a že jsou v dnešní době vyžadovány zbytečně. Je pravdou, že dříve tyto pásky aplikovány nebyly, ale na druhou stranu ani neexistovala dnešní moderní okna! Dříve se používala kastlová (zdvojená dřevěná okna) nebo první plastová okna. Narozdíl od oken současných nedosahovala takových hodnot vodotěsnosti a provzdušenosti. Dá se tedy říci, že stará okna i v zavřeném stavu ventilovala.

Současná platná stavební norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov jasně hovoří, jak má být okno, respektive připojovací spára okna k budově, ošetřeno. Zmiňuje právě tyto pásky. Vnější paropropustná páska v místě montážní spáry (tam kde je montážní pěna) vypouští vzniklé páry do exteriéru. Vnitřní parotěsná páska naopak zamezí vodním parám vstup to interiéru, kde by vlhlo ostění a kde by mohlo docházet ke vzniku plísním.

Dá se tedy říci, že správně aplikované, po obvodu nepřerušené pásky zabraňují vzniku plísní v interiéru. Pásky mají lepící vrstvy, které vždy bezvadně přilnou na čistý a suchý podklad ostění.

Zajímá Vás více informací o hliníkových oknech a dveřích? Neváhejte a kontaktujte nás.

Navštivte také náš Facebook: https://www.facebook.com/voprofi/ a další články